Ekshumacje

Ekshumacje w Szczecinie z zachowaniem określonych norm

Zakład Pogrzebowy Fenix w Szczecinie na liście swoich usług ma przeprowadzanie ekshumacji. Mimo iż zlecenia na jej dokonanie przyjmujemy przez cały rok, to faktycznej realizacji może dokonać  tylko w określonym przepisami okresie czyli między 16 października, a 15 kwietnia. Konieczne jest pozwolenie sanepidu na ekshumację. Informujemy, że aby ją otrzymać, najbliższa rodzina musi złożyć wniosek do sanepidu właściwego dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało. Natomiast zarząd cmentarza, gdzie będą przenoszone szczątki, musi wyrazić na to zgodę i zapewnić o istnieniu miejsca do pochowania osoby ekshumowanej. Dokumenty w postaci pozwoleń sanepidu i cmentarza, w którym mają być złożone szczątki, trzeba dostarczyć do zarządu cmentarza, skąd będą zabierane. Wyznaczany jest termin ekshumacji, w przypadku gdy sanepid nakazuje by przy czynnościach był obecny ich przedstawiciel, datę trzeba dopasować do wymogów sanepidu. Należy pamiętać, o konieczności odbioru karty zgonu, którą potem należy przekazać zarządowi cmentarza na którym spoczną przeniesione szczątki.

O terminie dostarczenia szczątków należy poinformować zarząd cmentarza, na który będą przeniesione. Z naszej strony zapewniamy dostarczenie niezbędnego wyposażenia, a przebieg prac dostosowujemy do okresu jaki minął od pochówku. Pracujemy z zachowaniem wszystkich zaleceń stawianych przez służby sanitarne, szczątki przewozimy w zależności od ich stanu w worku ekshumacyjnym, skrzynce ekshumacyjnej lub trumnie. Ponadto zachowujemy normy etyczne, a z wydobytymi szczątkami obchodzimy się z pełnym szacunkiem. W sprawach ekshumacji prosimy kontaktować się z nami pod nr telefonu 602 36 51 09 lub 660 77 66 44.

Ekshumacje Zakład pogrzebowy w Szczecinie

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...

Nasza pomoc

Zapewniamy pomoc prawną i psychologiczną

Rabat - oferta

10% rabatu przy ponownym skorzystaniu z usług

Miejsce pochówku

Znajdź miejsce pochówku
WYSZUKIWARKA